Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019 - 2020

 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019 / 2020

 

Pozycja 1, 5, 6 zbiórka Doliwach przy Sarnówce - transport do Doliw własny.

Poz. 2, 3, 4 zbiórka na parkingu kolo Kauflandu (od strony Orlenu) w Olecku, transport na polowanie samochodem własnym.