^ Back to Top

Login Form

Grafika losowa

O nas

 
Z dziejów Koła Łowieckiego "Sarna" w Olecku
 
Data założenia Koła: 12 marca 1952r.

       W dniu 12 marca 1952r. walne zgromadzenie pierwszego Powiatowego Koła Łowieckiego Nr 1 w Olecku zdecydowało o jego podziale i tak powstało nowe Koło Łowieckie Nr 2 z siedzibą w Olecku. Już po 10 dniach w dniu 22 marca zwołano walne zgromadzenie które wybrało zarząd Koła w składzie: Tadeusz Gołębiewski – przewodniczący, Oleg Nowicki – łowczy, Roman Piskorz - sekretarz, Paweł Maksymiuk – skarbnik.

        W całej niespełna 60-letniej historii prezesami Koła poza wspomnianym już Tadeuszem Gołębiewskim był Adam Piątkowski, Henryk Stackiewicz, Józef Bućwiński i pełniący tę funkcję obecnie Stanisław Ramotowski.
 

        Od połowy lat siedemdziesiątych gwałtownie spadły stany zająca. Polowania zbiorowe na zające, które były tak atrakcyjne od kilkunastu lat nie są organizowane. Koło dzierżawi 4 obwody łowieckie o powierzchni ok. 24 tys. ha położone na terenie gm. Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki. Lasy zajmują ok. 4 tys. ha rozdrobnione na wiele kompleksów. Coraz rzadziej poluje się też  na kaczki. Obecnie podstawą gospodarki łowieckiej stała się zwierzyna gruba. Dobrze zagospodarowane łowiska, właściwie prowadzone gospodarowanie  populacją sarny, dzikiem, a w ostatnio również jeleniem sprawia, że stany zwierzyny i jej zagęszczenie jest bardzo wysokie. Wzrasta też jej pozyskanie. W ostatnim sezonie 2008/2009 pozyskano 20 jeleni, 120 saren i rekordową ilość 160 dzików.
 
        Z bytowaniem zwierzyny w łowiskach wiążą się szkody łowieckie w uprawach rolnych. Tworzące się konflikty z rolnikami myśliwi starają się łagodzić wypłatą należnych odszkodowań, które sięgają rocznie 12,5 tys. złotych. Każdego roku uprawianych jest ponad 40 ha pól i poletek łowieckich, z tego 31 to grunty wcześniej zakupione przez Koło z Państwowego Funduszu Ziemi. Prace rolnicze wykonują sami myśliwi przy użyciu własnego sprzętu i dwóch ciągników. Zebrane plony w większości przeznacza się na zimowe dokarmianie zwierzyny a tylko niewielkie ich nadwyżki są odsprzedawane.

        Magazyny i budynki gospodarcze do przechowywania karmy, sprzętu, garażowania ciągników i przyczep znajdują się przy Domku Myśliwskim i na strzelnicy w Doliwach.

        Od wielu już lat organizowane są polowania dla myśliwych obcokrajowców w większości z Europy zachodniej. Z uzyskanych przychodów z polowań dewizowych oraz ze sprzedanej zwierzyny ponad połowę przeznacza się na zagospodarowanie łowisk i zimowe dokarmianie jest to ok. 22,5 tys. zł w skali roku. W przeciągu dwóch lat 1991 –1992 dokonano gruntownej modernizacji strzelnicy myśliwskiej w Doliwach. Jest to też strzelnica pełno wymiarowa bardzo funkcjonalna na której odbywają się strzelania myśliwi z innych kół łowiskach. Największą imprezą w Doliwach jest lipcowy turniej strzelecki z udziałem wielu czołowych zawodników krajowych, a nagrodą za zwycięstwo jest „szabla oficerska”.

        W Kole jest wielu Kolegów myśliwych zawodników o wysokich umiejętnościach strzeleckich. Do szczególnie wyróżniających się i aktywnych, posiadających klasę mistrzowską należy Marian i Andrzej Wijasowie, Józef Bućwiński, Romuald Warsiewicz i Tadeusz Bednarek.
 
 
 
        Koło zrzesza 97 członków w większości mieszkających w Olecku i okolicy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i przekroju zawodowym, o wysokim morale i aktywni społecznie. Większość, bo aż 62 posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej, 11 posiada uprawnienia sędziego bądź instruktora strzelectwa myśliwskiego.

        Od 1992 r. każdego roku w pierwszych dniach listopada myśliwi Mszą Świętą rozpoczynają przy kapliczce w Doliwach swój sezon polowań. Spotkanie kończy się biesiadą w Domku Myśliwskim z udziałem okolicznych mieszkańców i zaproszonych gości.
        W dniu 16 listopada 2002 r. podczas uroczystych obchodów 50-lecia Koła za swoją działalność łowiecką i na rzecz ochrony środowiska zostało odznaczone Złomem i otrzymało Sztandar, a wielu myśliwych zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i łowieckimi. O półwiecznej obecności myśliwych na pięknej Ziemi Oleckiej zaświadcza obelisk z tablicą pamiątkową w Doliwach.

        Reprezentacja Koła aż 9-krotnie zdobywała I miejsce na zawodach wojewódzkich i okręgowych PZŁ, a jako „mistrz” reprezentowała województwo na Mistrzostwach Polski Kół Łowieckich zajmując czołowe lokaty, w tym I miejsce w 1989r. w Olsztynie, II miejsce w 1985r. w Kaliszu.

 
Copyright © 2020 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.