Mapa łowiska

Rejestr Obwodów Łowieckich - Koło Łowieckie ''Sarna'' w Olecku

Lp.

Nr obwodu (stary)

Powierzchnia w ha

Lesistość
w %

Nadleśnictwo

Gmina

ogólna

użytkowa

1.

59 (SU52)

6220

5840

13

Olecko

Olecko

2.

92 (SU53)

5430

5160

32

Olecko

Olecko

3.

121 (SU81)

7800

7460

15

Olecko

Wieliczki

4.

123 (SU73)

5540

4160

14

Olecko

Świętajno