^ Back to Top

Komunikaty

Czysty las wokół nas

Suwałki, dnia 21 lutego 2011r.

 

l.dz. 45/O/2011

 

KOŁO ŁOWIECKIE

-wszystkie-

 

W ogłoszonym przez ONZ Światowym Rokiem Lasów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Centra Edukacji Ekologicznej ogłaszają w miesiącu kwietniu akcję pod hasłem „Czysty  las wokół nas”. W tegoroczną akcję włączają się obok samorządów, nadleśnictwa, parki krajobrazowe oraz koła łowieckie. Wśród działań przewiduje się zakładanie i pielęgnacja remiz śródpolnych, organizację spotkań w szkołach i terenie, by przedstawić uczniom problematykę zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur. Pozwoli to młodym ludziom poznawać las, uwrażliwić na piękno otaczającej przyrody, wyrabiać dobre nawyki obcowania na łonie natury i przekonać, że stan środowiska przyrodniczego zależy od nas samych.

W związku z powyższym należy dokonać lokalizacji przynajmniej jednej powierzchni (do 1 ha) pod przyszłą remizę którą jeszcze tej wiosny będzie można zalesić. W razie trudności z uzyskaniem właściwego dla remiz materiału sadzeniowego ze szkółek nadleśnictwa, prosimy o kontakt z tut. Zarządem Okręgowym PZŁ.

Podsumowanie tegorocznej akcji dla całego województwa warmińsko – mazurskiego przewidziana jest w dniu 4 czerwca 2011r. w Giżycku.

 

Przewodniczący ZO PZŁ

w Suwałkach

Jan Goździewski

Copyright © 2023 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.