^ Back to Top

Komunikaty

Pomór świń na Litwie

KLASYCZNY POMÓR ŚWIŃ (Classical swine fever)

 

Klasyczny pomór świń jest zakaźną i zaraźliwą chorobą atakującą wyłącznie świnie domowe, dziki oraz świnie afrykańskie. Wywoływana jest przez wirus spokrewniony z wirusem wywołującym chorobę graniczną owiec oraz wirusem choroby błon śluzowych i wirusowej biegunki bydła, dlatego może występować i namnażać się w organizmie krów i owiec, nie wywołuje jednak u tych zwierząt choroby i nie powoduje żadnych objawów.

 

Źródło chorob, czyli skąd choroba może pojawić się w gospodarstwie:

-   wraz z wprowadzonymi do gospodarstwa świniami chorymi lub znajdującymi się w okresie wylęgania choroby (bez objawów);

-   poprzez inseminację;

-   za pośrednictwem mięsa wieprzowego, produktów z tego mięsa lub odpadków poubojowych,

-   żywe dziki – poprzez kontakt bezpośredni dzików ze świniami lub pośrednio przez zbieraną z pól paszę, zakażoną przez chore dziki,

-   poprzez mięso, podroby i skórę upolowanych dzików.

Chore świnie wydalają wirusa do środowiska zanim pojawią się u nich objawy choroby.

 

CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ WŁAŚCICIELA ŚWIŃ?

 

Jeżeli:

W CHLEWNI PANUJE CHARAKTERYSTYCZNA CISZA

 

a świnie padają lub/i:

-   wykazują niechęć do ruchu, są smutne, osowiałe, przeważnie leżą i śpią, nie zakopują się w ściółkę,

-   słabo reagują na wołanie, po spędzeniu podchodzą do koryta, ale jedzą bardzo mało, przeważnie tylko piją;

-   mają wysoką gorączkę (40,5oC-42,2oC);

-   chwieją się, zataczają, mają niedowłady lub porażenie kończyn,

-   wymiotują,

-   mają zaparcia, po których następuje biegunka,

-   mają ciemnoczerwone plamy na skórze (przekrwienia, wybroczyny lub ograniczone ogniska martwicy), najczęściej w miejscach, w których skóra jest cienka i miękka – uszy, pachwiny, wewnętrzna powierzchnia ud, lub na skórze grzbietu, lędźwi i łopatki,

-   mają obrzękłe powieki, wypływ ze szpar powiekowych, który zasycha
w przyśrodkowym kącie oka lub skleja powieki,

-   śluzoworopny wypływ z nosa, który utrudnia oddychanie, lub z otworów nosowych wydostaje się krew,

-   kaszlą oraz mają duszność,

-   wykazują objawy nerwowe, takie jak konwulsje, niezborność ruchów, niedowłady i porażenie tylnych części ciała,

 

NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ TEN FAKT NAJBLIŻSZEMU DOSTĘPNEMU LEKARZOWI WETERYNARII !!!


(albo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olecku , tel/ fax: 87 520 21 48, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

albo wójtowi lub burmistrzowi miasta)

 

A TAKŻE, DO CZASU PRZYBYCIA LEKARZA WETERYNARII*:

1)  pozostawić świnie (lub/i ich zwłoki) w chlewni i nie wprowadzać tam
      innych zwierząt;

2)  uniemożliwić wejście do tej chlewni osobom postronnym;

3) nie wynosić, nie wywozić poza gospodarstwo mięsa, zwłok świń,
     paszy, wody, ściółki, obornika ani gnojowicy oraz innych
     przedmiotów, które znajdują się w gospodarstwie;

4) udostępnić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zwierzęta i zwłoki
     zwierzęce do badań i zabiegów weterynaryjnych oraz udzielić mu
     pomocy przy ich wykonaniu,

5) udzielić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii wszelkich wyjaśnień
     i podać informacje, które mogą przyczynić się do wykrycia choroby,
     źródeł zakażenia oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby.

 

*- obowiązki posiadacza zwierząt wynikające z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2008R. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).

Trudne warunki zimowe

Suwałki, dnia 21 lutego 2011r.

 

l.dz. 44/H/2011

 

KOŁO ŁOWIECKIE

-wszystkie-

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach biorąc pod uwagę ciągle utrzymujące się trudne warunki zimowe w łowiskach całego naszego okręgu PZŁ zwraca się do Zarządów Kół, gospodarzy łowisk i myśliwych o intensywne i sukcesywne dokarmianie zwierzyny ze szczególnym uwzględnieniem saren. Sarny po tegorocznej długiej, śnieżnej zimie są bardzo osłabione i wymagają intensywnego dokarmiania oraz ochrony przed zdziczałymi watahami psów. Jakiekolwiek zaniechania w tym zakresie mogą sprawiać duże straty w populacji saren.

W związku ze wzmożoną krytyką społeczną na myśliwych i PZŁ w zakresie odstrzału zdziczałych psów prosimy o nadsyłanie wszelkich informacji do tut. Zarządu o przypadkach zagryzienia zwierząt przez psy w naszych łowiskach (łącznie z dokumentacją fotograficzną). Zebrane dane i opisy zdarzeń pozwolą na właściwą ocenę tego dotychczas nie rozwiązanego problemu.

 

Przewodniczący ZO PZŁ

w Suwałkach

Jan Goździewski

Copyright © 2023 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.