^ Back to Top

W dniu 19.12.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Myśliwskiego "Sarna" w Olecku

W dniu 19.12.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Myśliwskiego "Sarna" w Olecku

 

W dniu 19.12.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Myśliwskiego "Sarna" w Olecku.Udział w obradach wzięło 49 Członków. Kworum zostało uzyskane. Przewodniczącym obrad został Kol. Wacław Olszewski, natomiast Sekretarzem obrad Kol. Krzysztof Kasicki. Zebrani Członkowie Koła obradowali na temat działalności, planów pozyskania, budżetów oraz planu pracy Zarządu za lata 2019-2022. Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych udzieliło absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Koła za lata 2019/2020 oraz 2020/2021.

Odbyły się także wybory uzupełniające na stanowisko Sekretarza Zarządu oraz Członka Komisji Rewizyjnej. Wybory te przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w Składzie: Kol. Roszko Marcin, Kol. Warsiewicz Robert, Kol. Sadkowski Andrzej. Sekretarzem Koła został Kol. Krzysztof Kasicki, natomiast Członkiem Komisji Rewizyjnej Kol. Piotr Bućwiński.
Zebrani Członkowie WZ podjęli także uchwały przygotowujące Koło do obchodów 70-lecia Koła m.in w sprawie złożenia wniosków o nadanie medali i odznaczeń myśliwym oraz uchwałę w sprawie upamiętnienia Śp. Kolegi Józefa Bućwińskiego poprzez nadanie nazwy strzelnicy koła- "Strzelnica myśliwska im. Józefa Bućwińskiego w Doliwach".
Po zakończeniu obrad odbył się wspólny obiad.
Zarząd Koła dziękuje Kolegom Myśliwym za udział w Walnym Zgromadzeniu.

Darz Bór

Zobacz fotografie: www.sarna.olecko.pl/2021_galeria/_wybory/index.htm

 

Copyright © 2022 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.