^ Back to Top

Zawiadomienie o pogrzebie śp. Kol. Józefa Bućwińskiego

 

Witam Wszystkich Myśliwych,
poniżej przekazuję informację odnośnie pogrzebu Śp. Kolegi Józefa Bućwińskiego udostępnioną przez Jego syna Piotra:

"Zawiadamiam, iż pogrzeb śp. Józefa Bućwińskiego odbędzie się dnia 4 maja 2020 roku.

O godz. 11:00 urna z prochami Zmarłego zostanie wystawiona w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku. O godz. 12:00 odbędzie się msza pogrzebowa. Złożenie urny do grobu nastąpi po mszy świętej na cmentarzu komunalnym nr I w Olecku przy ul. Gołdapskiej w ramach zamkniętej, prywatnej uroczystości, ograniczonej do udziału najbliższej rodziny Zmarłego.

Mając na względzie zasady bezpieczeństwa i obowiązujące ograniczenia wynikające z trwającego stanu epidemii, dla wszystkich którzy chcieliby uczestniczyć w pożegnaniu ś.p. Józefa Bućwińskiego, udostępniona będzie dodatkowo transmisja online mszy pogrzebowej za pośrednictwem serwisu facebook. Odpowiedni link umieszczony będzie na stronie internetowej parafii www.nmp.olecko.pl oraz bezpośrednio na profilu proboszcza parafii facebook.com/lech.janowicz.

Rodzina Zmarłego prosi także o powstrzymanie się od składania bezpośrednich kondolencji i zachowanie min. 2 m odległości od siebie.

W trosce o środowisko naturalne oraz potrzeby społeczne, rodzina Zmarłego prosi także o nie przynoszenie kwiatów i wiązanek w zamian za ewentualne złożenie datków do specjalnie przygotowanej urny. Zebrane fundusze zostaną przekazane w formie darowizny na rzecz Szpitala Olmedica w Olecku na zakup niezbędnych środków i materiałów do przeciwdziałania COVID-19.

Piotr Bućwiński"

Copyright © 2021 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.