^ Back to Top

Login Form

Grafika losowa

Walne Zgromadzenie Koła - 2019.05.12

 

Walne Zgromadzenie Koła - 2019.05.12. 12 maja 2019 r. (niedziela) godz. 10:00 w domku myśliwskim SARNÓWKA w Doliwach odbyło się Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
6. Wybór Komisji Uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za ubiegły sezon, w tym : - sprawozdanie Prezesa, Łowczego, Podłowczego, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu d.s. Gospodarstwa Rolnego Koła oraz Członka Zarządu d.s. strzelnicy i strzelectwa.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu za miniony sezon, oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły sezon.
- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
11. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie w/w uchwał przez Kom. Uchwał.
12. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach :
- planu działalności Zarządu i budżetu Koła na bieżący sezon łowiecki.
- przyznania dorocznych nagród pieniężnych dla najbardziej zasłużonych członków i osób pracujących na rzecz Koła. .
12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie w/w projektów.
14. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie w/w uchwał przez Kom. Uchwał.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Po zakończeniu obrad odbył się wspólny obiad.

Zdjęcie w dużych rozmiarach w części dostępnej dla członków Koła. 

Copyright © 2020 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.