^ Back to Top

Login Form

Grafika losowa

Zarząd Koła „SARNA informuję.

 

Zarząd Koła Łowieckiego „SARNA” w Olecku

Członkowie Koła i stażyści

Zarząd Koła „SARNA informuję iż podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia br. (niedziela) godz. 10:00 w domku myśliwskim SARNÓWKA w Doliwach, z następującym porządkiem obrad :

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
Wybór Komisji Uchwał.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za ubiegły sezon, w tym- sprawozdanie Prezesa, Łowczego, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu d.s Gospodarstwa Rolnego Koła oraz Członka Zarządu d.s. strzelnicy i strzelectwa.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu za miniony sezon, oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz wykonania budżetu za ubiegły sezon.
- zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.

11. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie w/w uchwał przez Kom. Uchwał.

12. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach:
- planu działalności Zarządu i budżetu Koła na bieżący sezon łowiecki.
- przyznania dorocznych nagród pieniężnych dla najbardziej zasłużonych członków i osób pracujących na rzecz Koła.
- ustalenie nowej wysokości składki do Koła.

- wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w Suwałkach
- przyjęcie przez Koło elektronicznej formy zgłaszania polowania, ustrzelonej zwierzyny, zakończenia polowania i innych niezbędnych czynności związanych z polowaniem indywidualnym.

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie w/w projektów.
Przedstawienie wyników głosowania w sprawie w/w uchwał przez Kom. Uchwał..
Przedstawienie zebranym Ustawy Prawo Łowieckie po nowelizacji..
Wolne wnioski i sprawy różne.
Zakończenie obrad i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Po obradach Zarząd Koła zaprasza wszystkich uczestników obrad Walnego Zgromadzenia na wspólny obiad.

Janusz Lubecki
Sekretarz Zarządu

Copyright © 2020 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.