^ Back to Top

Login Form

Grafika losowa

Skarbnik Koła informuje

Skarbnik Koła informuje. Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2018 ustalona została w wysokości...

Skarbnik Koła informuje:
Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2018 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 357 zł, w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 37 zł,

b) składka ulgowa 197 zł, w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 37 zł.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2017 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2017 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 37 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2018 upływa z dniem 31.12.2017.

Ponieważ ZO PZŁ w Suwałkach preferuje zbiorczą wpłatę od koła za pośrednictwem Skarbnika Zarządu, która została ustalona na 14 grudnia br. Skarbnik apeluje do członków Koła o wpłatę w/w kwoty do dnia 12 grudnia w związku z koniecznością zrobienia imiennych zestawień i przelania całości na konto ZO oraz rozliczenia tej kwoty osobiście w ZO.

Prośba kolejna Skarbnika do Kol/Kol. to aby należną składkę wpłacać przelewem na konto naszego Koła -

BS OLECKO    25 9339 0006 0000 0008 0477 0001

lub osobiście po uprzednim umówieniu się tel. na nr. 508 195 755

Jednocześnie Skarbnik upomina się o zaległe opłaty członków na rzecz Koła takie jak :
- składka do Koła
- opłata za nieodpracowane dniówki
- opłata za pobraną zwierzynę na użytek własny.

Wraz z wpłatą należy bezwzględnie w n/w terminie dostarczyć Kol. Skarbnikowi legitymację PZŁ.

Darz Bór       

Sekretarz Zarządu        Janusz Lubecki

 

Copyright © 2019 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.