^ Back to Top

Login Form

Grafika losowa

ASF – ciąg dalszy

ASF – ciąg dalszy. Proszę przeczytać poniższy załącznik i policzyć:
- ile dzików pozostanie w naszych łowiskach na koniec listopada br.
- ile dzików będzie przypadało na jednego myśliwego.

Proszę przeczytać poniższy załącznik i policzyć:

- ile dzików pozostanie w naszych łowiskach na koniec listopada br.
- ile dzików będzie przypadało na jednego myśliwego.
Na tych co udzielą poprawnej odpowiedzi czeka nagroda niespodzianka którą zaserwuje osobiście sam Prezes naszego Koła na obowiązkowym szkoleniu z zakresu zasad i bezpieczeństwa wykonywania polowania w Doliwach – Sarnówce w dniu 1 października (niedziela) br. godz. 10.
Odpowiedzi proszę przesyłać zwrotnie na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Zarządu
Janusz Lubecki
.......................................................................................................
UCHWAŁA nr 1/2017 Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach z dnia 15 września 2017 r. w sprawie redukcji populacji dzika
W związku z przekazaniem przez Ministra Ochrony Środowiska w dniu 11.08.2017 r. do bezwzględnej realizacji rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego niezbędnych działań do ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Okręgowa Rada Łowiecka w Suwałkach w oparciu o § 127 pkt 16 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego postanawia:
§1
Zlecić zredukowanie do dnia 30 listopada 2017 r. populacji dzików we wszystkich obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie do poziomu 0,1 osobnika/km2 z zastosowaniem wymogów planowanej gospodarki łowieckiej.
§2
Zalecić zintensyfikowanie poszukiwania padłych dzików, a w szczególności na obszarach zagrożonych.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Suwałkach i kołom łowieckim dzierżawiącym obwody łowieckie na terenie suwalskiego okręgu PZŁ.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 30 listopada 2017r.
.......................................................................................................

Copyright © 2018 Koło Łowieckie Sarna. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.